[ Kiến Thức Nông Nghiệp ]

QUY TRÌNH BÓN PHÂN HỮU CƠ CHO CÂY LÚA CẤY THEO TỪNG GIAI ĐOẠN

image_print

Bón phân hữu cơ đúng cách là một yếu tố quan trọng trong quá trình chăm sóc cây lúa, đóng góp quan trọng vào năng suất và chất lượng sản phẩm cuối cùng. Chúng ta xây dựng về quy trình bón phân hữu cơ cho cây lúa cấy trên giống lúa lai theo từng giai đoạn cụ thể. Chọn liều lượng và thời điểm phù hợp sẽ giúp cây lúa phát triển mạnh mẽ và đạt được hiệu suất tốt nhất cho năng suất cao.

Giống lúa lai (lúa cấy)

1. Giai đoạn làm mạ cấy (mạ sân)

– Làm đất: Đất được cày bừa kỹ trang bằng phẳng mặt ruộng tiến hành bón 0,25kg Humi[K] Bio WSG/1 sào (500m2) trước khi xuống giống. Sau khi gieo sạ hạt giống thuần được 2-3 ngày tiến hành phun 500ml/1 sào Neptune Harvest Fish & Seaweed Fertilizer cung cấp dinh dưỡng cho cây mạ, giúp mạ khỏe và ra rễ mạnh.

Tên sản phẩmSố lượng/sào/lần
Humi[K] Bio WSG250 gr
Neptune Harvest Fish & Seaweed Fertilizer50 ml

– Từ khi mạ ra 1,5-2 lá, đưa nước vào ruộng cho láng mặt luống mạ, ngâm chân mạ để mềm dược, sau dễ lật. Lúc này không bón đạm thúc cho mạ. Tuỳ tình hình sâu bệnh mà phun phòng trước khi nhổ cấy.

– Khi mạ được 15-18 ngày, mạ ra nhiều rễ trắng, đem mạ cấy. Cấy nông tay, nhỏ dảnh.

quy trình bón phân hữu cơ cho ruộng lúa cấy

2. Cách bón phân cho ruộng lúa cấy

Giai đoạn 1 (Bón lót trước khi cấy):

Sử dụng Sử dụng 5 kg/ha Humi[K] Bio WSG (pha nước phun đều mặt ruộng) tương đương 0,25kg/sào, giúp tạo điều kiện cho cây phát triển mạnh mẽ và khử độc cho đất, bổ sung vi sinh vật đất, giúp phân huỷ rơm rạ, hạ phèn nhanh. Bón trước khi cấy 2-3 ngày.

* Tiến hành phun thuốc trừ cỏ diệt cỏ tiền nảy mầm sinh học trên đồng ruộng trước khi cấy.

Tên sản phẩmSố lượng/sào/lần
Humi[K] Bio WSG250 gr
Neptune Harvest Fish & Seaweed Fertilizer0

Giai đoạn 2 (Bón thúc đợt 1):

Giai đoạn 10-15 NSC (ngày sau cấy) (giống lúa 120 ngày)

– Sử dụng 5 kg/ha Humi[K] Bio WSG (tương đương 0,25 kg/sào) bón trực tiếp trên đồng ruộng. Sau 2-3 ngày sau khi bón phân tiến hành phun 0,5 lít/1 sào Neptune Harvest Fish & Seaweed Fertilizer để cung cấp dinh dưỡng thúc đẩy cây ra rễ mạnh, quản lý bướu rễ cây lúa và một số sâu bệnh gây hại trên cây trồng.

Tên sản phẩmSố lượng/sào/lần
Humi[K] Bio WSG250 gr
Neptune Harvest Fish & Seaweed Fertilizer50ml
Ful Grow Gold 2X50ml

– Tiến hành phun thuốc trừ cỏ sinh học hậu nảy mầm trên đồng ruộng để quản lý cỏ dại. Tiến hành phun kết hợp với phun 1 lít/ha Ful Grow Gold 2X (tương đương 50 ml/sào) để thúc lúa ra rễ khỏe, chồi hữu hiệu cao sau khi cấy dậm.

– Sử dụng các chế phẩm thuốc trừ sâu sinh học để quản lý sâu bệnh gây hại trên đồng ruộng.

Giai đoạn 3 (Bón thúc đợt 2):

Giai đoạn 20-25 NSC (ngày sau cấy)

– Sử dụng 5 kg/ha Humi[K] WSG (tương đương 0,25 kg/sào) bón trực tiếp trên đồng ruộng. Sau 2-3 ngày sau khi bón phân tiến hành phun 0,5 lít/1 sào Neptune Harvest Fish & Seaweed Fertilizer để cung cấp dinh dưỡng thúc đẩy cây ra rễ mạnh, quản lý bướu rễ cây lúa và một số sâu bệnh gây hại trên cây trồng.

Tên sản phẩmSố lượng/sào/lần
Humi[K] WSG250 gr
Neptune Harvest Fish & Seaweed Fertilizer50ml

Giai đoạn 4 (Bón thúc đợt 3):

Giai đoạn 50-55 NSC (ngày sau khi cấy)

– Sử dụng 50ml/sào phân Neptune Harvest Fish & Seaweed Fertilizer + 50 ml/sào Ful Grow Gold 2X để tăng cường sức đề kháng cho cây trong trường hợp thời tiết không thuận lợi, giúp lúa trổ thoát đồng loạt.

Tên sản phẩmSố lượng/sào/lần
Ful Grow Gold 2X50ml
Neptune Harvest Fish & Seaweed Fertilizer50ml

– Sử dụng các chế phẩm thuốc trừ sâu sinh học để quản lý sâu bệnh gây hại trên đồng ruộng.

Giai đoạn 5 (Bón thúc đợt 4):

Giai đoạn lúa trổ đồng loạt

– Sử dụng 50ml/sào phân Neptune Harvest Fish & Seaweed Fertilizer + 50ml/sào Ful Grow Gold 2X để tăng cường sức đề kháng cho cây trong trường hợp thời tiết không thuận lợi, giúp lúa trổ thoát đồng loạt.

Tên sản phẩmSố lượng/sào/lần
Ful Grow Gold 2X50ml
Neptune Harvest Fish & Seaweed Fertilizer50ml

– Sử dụng các chế phẩm thuốc trừ bệnh sinh học để quản lý sâu bệnh gây hại trên đồng ruộng.

QUY TRÌNH BÓN PHÂN HỮU CƠ CHO CÂY LÚA CẤY THEO TỪNG GIAI ĐOẠN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TTP GLOBAL

Bình luận