Chính sách bảo mật

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TTP GLOBAL sử dụng dữ liệu khách hàng để cung cấp và cải thiện dịch vụ mua hàng. Bằng việc sử dụng các dịch vụ, khách hàng đã đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách.

a. Mục đích lưu trữ thông tin

Mọi nỗ lực giữ vững dịch vụ không đơn thuần là chúng tôi chỉ tạo hoặc lưu trữ thông tin khách hàng. 

Trong khi sử dụng Dịch vụ, TTP GLOBAL có thể yêu cầu khách hàng cung cấp một số thông tin cá nhân được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng (“Dữ liệu Cá nhân”). Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm:

 • Email
 • Họ tên
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ
 • Cookie và dữ liệu sử dụng

Chúng tôi đơn giản tối đa, không tạo, sử dụng hoặc lưu trữ thông tin của khách hàng ngoài mục đích gửi các thông tin hấp dẫn. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân để trả lời và yêu cầu cho dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi mô tả cụ thể thông tin yêu cầu gửi tới bạn với những dịch vụ hay sản phẩm bạn yêu cầu.

Bạn có thể xóa cookies bất cứ lúc nào (xem menu “help” trình duyệt của bạn để biết thêm thông tin ), tuy nhiên quá trình này cũng sẽ xoá tất cả cookies khác ngoài cookies của TTP GLOBAL.

Dữ liệu sử dụng

Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về các Dịch vụ được truy cập và sử dụng (“Dữ liệu sử dụng”). Dữ liệu sử dụng này thường có thể bao gồm các thông tin: Địa chỉ IP, loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang dịch vụ của chúng tôi mà bạn truy cập hay thời gian truy cập,…

b. Phạm vi sử dụng thông tin

TTP GLOBAL sử dụng dữ liệu đã thu thập được cho các mục đích khi khách hàng mua sản phẩm hoặc thắc mắc cần giải đáp:

 • Mua sản phẩm và cần giải đáp thắc mắc tại TTP GLOBAL
 • Hiển thị thông tin cho sản phẩm mua lần tiếp theo
 • Để cung cấp và duy trì Dịch vụ của TTP GLOBAL
 • Để thông báo cho bạn về những thay đổi dịch vụ của chúng tôi
 • Để cho phép bạn tham gia vào các tính năng tương tác của Dịch vụ của chúng tôi khi bạn chọn làm như vậy
 • Để cung cấp dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ khách hàng
 • Cung cấp phân tích hoặc thông tin có giá trị để chúng tôi có thể cải thiện Dịch vụ
 • Để giám sát việc sử dụng Dịch vụ
 • Để phát hiện, ngăn chặn và giải quyết các vấn đề kỹ thuật cho khách hàng
 • Giải đáp những thắc mắc và yêu cầu

Chúng tôi sẽ sử dụng địa chỉ email và (hoặc) số điện thoại để liên hệ với bạn khi bạn gửi những câu hỏi hay đề xuất.

c. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu ban quản trị hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của công ty.

d. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

Chúng tôi không tiết lộ bất kỳ thông tin nào của khách hàng khi đặt mua sản phẩm tại TTP GLOBAL. Ngoại trừ những tình huống sau:

 • Những nghĩa vụ về luật pháp:

Chúng tôi sẽ phải tuân thủ luật pháp khi phải tiết lộ thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi với mục đích chứng minh các sản phẩm hay dịch vụ của TTP GLOBAL. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin các cá nhân gây hại cho chúng tôi (ví dụ khách hàng giả mạo) hoặc sở hữu những hành vi đe dọa người khác.

e. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TTP GLOBAL

 • Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
 • Fax
 • Email:
 • Website: humicgrowth.vn

f. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Chúng tôi tin tưởng những khách ghé trang website, khách hàng nên hiệu chỉnh và sử dụng thông tin cá nhân của họ. Đây là cách mà bạn có thể kiểm soát và truy xuất vào thông tin của bạn:

 • Nhận và hủy Newsletter

Nếu tại 1 thời điểm nào đó bạn cần thay đổi địa chỉ email của bạn với chúng tôi, cập nhật lại tùy chọn trong thư newsletters hoặc hủy việc nhận Newsletter của chúng tôi. 

 • Thông tin sản phẩm

Nếu bất kỳ thời gian nào bạn thay đổi thông tin cá nhân đã cung cấp khi mua sản phẩm, xin liên lạc với chúng tôi qua Hotline.

 • Thông tin chung

Nếu trong bất kỳ thời gian nào bạn có yêu cầu về bất cứ thông tin cá nhân nào của bạn, hãy liên lạc với chúng tôi qua hotline.

g. Thay đổi chính sách bảo mật

Các chính sách bảo mật có thể được thay đổi cho phù hợp với thực tế. Các thay đổi sẽ được cập nhật tới người dùng trên trang web humicgrowth.vn.

Ngoài ra:

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, công ty sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

Ban quản lý công ty yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại,…., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý công ty không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Bình luận