1

Thông tin phân bón Humic Mỹ nhập khẩu bởi TTP GLOBAL

Thông tin 4 loại phân bón Humic Mỹ nhập khẩu bởi TTP GLOBAL

STT

Loại phân bón Tên phân bón  Thành phần dinh dưỡng công bố theo

QCVN 01-189

Phương thức sử dụng, dạng phân bón

1 Phân bón sinh học – đa lượng

Diamond Grow® Humi[K] WSP

 

 • Axit humic (C): 60%
 • Kali hữu hiệu (K2Ohh): 12%
 • Canxi (Ca): 1,4%
 • Độ ẩm: 20%
 • pHH2O: 5

Bón rễ (bột)

(màu đen)

2 Phân bón đa lượng – vi lượng – sinh học

Diamond Grow® Humi[K] WSG

 

 • Axit humic (C): 60%
 • Kali hữu hiệu (K2Ohh): 12%
 • Sắt (Fe): 5000 ppm
 • pHH2O: 5
 • Độ ẩm: 10%

Bón rễ (hạt)

(màu đen)

3 Phân bón sinh học – vi sinh – đa lượng Diamond Grow® Humi[K] Bio WSG (AG)/2-4mm
 • Axit humic (C): 60%
 • Kali hữu hiệu (K2Ohh): 14%
 • Bacillus Subtilis: 1×107 CFU/g
 • Độ ẩm: 20%
 • pHH2O: 5

Bón rễ (hạt)

(màu đen)

4 Phân bón lá sinh học

Diamond Grow® Ful-Grow Gold 2X

 

 • Axit fulvic (C): 6%
 • pHH2O: 5
 • Tỷ trọng: 1,1

 

Bón lá (lỏng)

(màu cam)

 

** Chi tiết về chính sách giá cho đại lý hoặc giá bán lẻ phân bón Humic Mỹ nhập khẩu vui lòng liên hệ TTP GLOBAL 0938 432 788 để được báo giá chính xác!

Tìm hiểu thông tin liên quan:

 • Báo giá phân bón Humic Mỹ nhập khẩu bởi TTP GLOBAL