image_print
Quy trình bón phân hữu cơ cho cây trồng
[ QUY TRÌNH KỸ THUẬT ][ Uncategorized ]

Quy trình bón phân hữu cơ cho cây trồng – Phân hữu cơ TTP Global

Hướng dẫn quy trình bón phân hữu cơ  cho cây trồng, sử dụng phân bón TTP Global: Humi[K] Bio WSG, Humi[K] WSP kết hợp Ful-Grow Gold 2X để giúp mang lại hiệu quả sinh học cao, cây trồng phát triển vượt trội.  LOẠI CÂY CÁC ĐỢT BÓN (1 ha =…

Tags: